สารสนเทศโรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 : โครงสร้างสถานศึกษา
 O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
 O3 : อำนาจหน้าที่
 O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
 O5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การประชาสัมพันธ์
 O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
 O9 : Social Network
การบริหาร
การดำเนินงาน
 O10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
 O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
 O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 O17 : E-Service
การบริหารงานงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
 O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ก
 O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
 O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

 O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

เขียนเมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 | อ่าน 336
เขียนโดย โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
การเปิดเ
อัพโหลดเมื่อ 13/8/2564 ()
การเปิดเ
อัพโหลดเมื่อ 1/9/2563 ()
ช่องทางร
อัพโหลดเมื่อ 16/9/2562 ()
แบบคำร้อ
อัพโหลดเมื่อ 18/1/2564 ()
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมชาย ถนอมวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook โรงเรียน
สถิติเว็บไซต์โรงเรียน
ขณะนี้ 10 คน
วันนี้ 67 คน
เมื่อวานนี้ 221 คน
เดือนนี้ 3,853 คน
เดือนที่ผ่านมา 4,442 คน
ทั้งหมด 113,741 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:41:16