สารสนเทศโรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 : โครงสร้างสถานศึกษา
 O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
 O3 : อำนาจหน้าที่
 O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
 O5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การประชาสัมพันธ์
 O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
 O9 : Social Network
การบริหาร
การดำเนินงาน
 O10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
 O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
 O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 O17 : E-Service
การบริหารงานงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
 O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ก
 O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
 O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

 O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download (4 kb)

เขียนเมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 | อ่าน 247
เขียนโดย โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
การเปิดเ
อัพโหลดเมื่อ 13/8/2564 ()
การเปิดเ
อัพโหลดเมื่อ 1/9/2563 ()
ช่องทางร
อัพโหลดเมื่อ 16/9/2562 ()
แบบคำร้อ
อัพโหลดเมื่อ 18/1/2564 ()
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมชาย ถนอมวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook โรงเรียน
สถิติเว็บไซต์โรงเรียน
ขณะนี้ 4 คน
วันนี้ 68 คน
เมื่อวานนี้ 130 คน
เดือนนี้ 2,873 คน
เดือนที่ผ่านมา 3,760 คน
ทั้งหมด 92,067 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 18:35:26