สารสนเทศโรงเรียน
โครงสร้า
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
ข้อมูลผู
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
อำนาจหน้
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
แผนยุทธศ
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
ข้อมูลกา
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
กฎหมายที
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
ข่าวประช
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
Q&A
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
Social Network
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
นโยบายคุ
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
แผนดำเนิ
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
รายงานกา
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
รายงานผล
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
คู่มือหร
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
คู่มือหร
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
ข้อมูลเช
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
รายงานผล
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
E-Service
อัพโหลดเมื่อ 14/7/2566 ()
ทั้งหมด 46 รายการ 1 / 3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนพนันท์ อรัญมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook โรงเรียน
สถิติเว็บไซต์โรงเรียน
ขณะนี้ 10 คน
วันนี้ 272 คน
เมื่อวานนี้ 137 คน
เดือนนี้ 762 คน
เดือนที่ผ่านมา 6,182 คน
ทั้งหมด 230,666 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 21:32:56