ประวัติโรงเรียน
ปี 2504
ก่อตั้งโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสในที่ดินของวัดประยุรวงศาสวาสวรวิหาร จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา อาคารตึก 3 ชั้น แบบพิเศษ 11 ห้องเรียน ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 6 ห้องรวมเป็น 17ห้อง จัดการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ปี 2505
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็นรูปตัว (U) รวมเป็น 23 ห้อง และทำพิธีเปิดเป็นทางการวันที่ 18 สิงหาคม 2505 โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ปี 2506
ได้งบประมาณสร้างอาคารเพิ่มเป็นชั้นเดียว 2 ห้อง ด้านตะวันตก
ปี 2508
ตั้งกองทุนราชปัญญุธีโดยอดีตเจ้าอาวาสพระพุทธวรญาณ และในปี 2517ตั้งเป็นมูลนิธิราชปัญญุธี
ปี 2518
ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ปี 2521
เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี 2535
ได้รับงบประมาณ สร้สงอาคารเทพประสิทธิ์ เป็นอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ
ปี 2536
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ปี 2537
ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเทพประสิทธิ์ เป็นตึก 3 ชั้น
ปี 2538
ได้รับงบประมาณขยายรั้วโรงเรียนด้านหน้าออกไปอีก 6 เมตรตลอดแนว
ปี 2544
ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียนโดยงบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน วัดประยุรวงศาวาส และสร้างอาคารพุทธวรญาณ
ปี 2546
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และในปี 2549 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ปี 2550
ปรับปรุงห้องจริยศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระธรรมโกศาจารย์เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาสวาส
ปี 2551
ปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์ ห้องนาฏศิลป ห้องดนตรีไทย ห้องภาษาไทย ใช้งบจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 500,000 บาท
ปี 2552
ปรับปรุงโรงอาหารระเบียงหน้าห้อง ป.1 ห้องดนตรีสากล ห้องคหกรรม ห้องประชุม สวย.2 ห้องประชุม สวย.1 ใช้งบสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นเงิน 600,000 บาท
ปี 2553
ปรับปรุงหลังคาสนาม ภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน ห้องธุรการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพละศึกษา ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ร้านค้าโรงเรียน ห้องเอกสารโดยเงินเทศน์มหาชาติ เงินสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสและงบประมาณของทางราชการเป็นเงิน 3,700,000 บาท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมชาย ถนอมวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook โรงเรียน
สถิติเว็บไซต์โรงเรียน
ขณะนี้ 6 คน
วันนี้ 138 คน
เมื่อวานนี้ 151 คน
เดือนนี้ 289 คน
เดือนที่ผ่านมา 5,246 คน
ทั้งหมด 163,897 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 16:06:54