ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส